Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik, verhalenverteller Frederique Schoenmakers – de Groot, aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Ik ben niet aansprakelijk voor deze onvolkomenheden en/of onjuistheden.

De informatie op www.chezfrederique.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.chezfrederique.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Het is mogelijk dat via www.chezfrederique.nl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Ik kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.

Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, ben ik niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Ik kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de website of delen daarvan door onbevoegden.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van verhalenverteller Frederique Schoenmakers – de Groot.